kancelaria prawna anna golan

ADWOKAT 

ANNA GOLAN

Działając na terenie Śląska wraz z moim zespołem podejmuję się m.in. spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, a także prawa karnego. Oferuję kompleksowe wsparcie, od porad prawnych, na reprezentacji klienta w sądzie kończąc. Od wielu lat pomagam moim klientom prowadzić biznes. Cenią mnie oni za konsekwencję, wiarę we wspólnie osiągane cele i profesjonalizm. Moi partnerzy wiedzą, że mogą na mnie polegać, a rozwiązania problemów proponowane każdorazowo w sprawie mają na celu przede wszystkich ochronę ich interesu. Każdy przypadek traktuję indywidualnie analizując go profesjonalnie i rzetelnie. Wiem, że na moich barkach leżą losy moich klientów. Każdego klienta staram się przeprowadzić przez postępowanie sądowe możliwie szybko i bezstresowo. Moim zadaniem jest wspierać klienta w zakresie osiągnięcia najlepszego rozwiązania w procesie.

Przez lata pracy w renomowanych śląskich kancelariach dałam poznać się jako bardzo dobry prawnik, a przede wszystkim, aktywny członek zespołu, energicznie współpracujący z innymi.

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Adwokatem wpisanym na listę Izby Adwokackiej w Katowicach.  Od lat 10 lat występuję w postępowaniach sądowych prowadząc m.in. sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę, sprawy  sprawy rozwodowe, a także dotyczące podziału majątku wspólnego, ustalenia obowiązku alimentacyjnego, wysokości alimentów, spraw dotyczących prawa karnego gospodarczego oraz odpowiedzialności karnej za czyny naruszające prawa autorskie i osobistych oraz praw własności przemysłowej. Jestem także współautorem książki „Rozwód. Praktyczny poradnik prawny”.

o kancelarii

Moja kancelaria jest odpowiedzią na to, czego rynek potrzebuje i czego oczekuje. Zespół kancelarii świadczy usługi na najwyższym poziomie merytorycznym oraz biznesowym. Każdy klient z którym współpracuję jest wskazówką do ciągłego rozwoju i stawiania sobie poprzeczki coraz wyżej. Jesteśmy kancelarią gotową do walki o klienta za pomocą profesjonalizmu i jakości usług. Szeroki zespół kancelarii jest odzwierciedleniem szerokiego wachlarza dziedzin prawa, z którymi moi klienci spotykają się podczas codziennych obowiązków. Co więcej w wielu prowadzonych przeze mnie sprawach poszczególne dziedziny przeplatają się ze sobą, co wymusza na nas ciągłe doskonalenie się na wszystkich możliwych płaszczyznach.

Kancelaria prowadzi także stałą współpracę z klientami anglojęzycznymi, którym zapewnia kompleksową obsługę w języku angielskim.

Zachęcam do zapoznania się z ofertą kancelarii.

oferta

Obsługa przedsiębiorstw

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorstw, począwszy od ich zakładania, przez pomoc w przygotowywaniu i negocjowaniu kontraktów, analizę umów, sprawy pracownicze i windykację należności. Doradzamy w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych zabezpieczających interesy naszych klientów oraz zwracamy szczególną uwagę na możliwie szerokie rozpoznanie i zabezpieczenie przed ryzykiem związanym z przygotowywanymi i negocjowanymi umowami.

Prawo cywilne

Sprawy cywilne prowadzone przez naszą Kancelarię obejmują szeroki zakres stosunków, w których stroną są nasi klienci. Świadczymy usługi w zakresie zabezpieczania umów i wierzytelności, jak również zajmujemy się windykacją długów. Prowadzimy sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę m.in. za doznany uszczerbek na zdrowiu, wypadek komunikacyjny, błąd medyczny, śmierć osób najbliższych. Zajmujemy się sprawami spadkowymi, w szczególności dotyczącymi działu spadku oraz sprawami o zachowek. Zajmujemy się postępowaniami dotyczącymi nieruchomości, w tym dotyczącymi odszkodowań za posadowienie na nieruchomościach urządzeń przesyłowych, a także postępowaniami w przedmiocie zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia i zniesienia służebności.

Prawo papierów wartościowych

Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze obligacji począwszy od ich emisji do dnia wykupu. Oferujemy także pomoc na każdym z etapów emisji oraz pomoc w zakresie osoby administratora zabezpieczeń obligacji.

Prawo rodzinne

Kancelaria zajmuje się sprawami o rozwód i w powiązanych z nimi sprawami alimentacyjnymi, o ustalenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi oraz o podział majątku. Praktyka i wiedza w sprawach rodzinnych, jak również indywidualne podejście do problemu powoduje, iż każda sprawa klienta Kancelarii jest rozważana z należytą uwagą, w taki sposób, aby jak najlepiej zabezpieczyć jego interesy, a jednocześnie pomóc mu jak najmniej boleśnie przejść przez całe postępowanie.

Rozwiązywanie sporów oraz procesy sądowe

Kancelaria oferuje pomoc w formie reprezentowania klienta w postępowaniach sądowych, w tym w szczególności w procesach cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów gospodarczych oraz w procesach karnych. Zanim jednak dojdzie do rozstrzygnięcia sporu przez powołane do tego instytucje, staramy się rozwiązywać sprawy sporne na etapie przedsądowym w trybie mediacji, ugód i postępowania polubownego.

Prawo spółek

Prawo spółek jest jedną z wiodących specjalizacji kancelarii. Usługi świadczymy w szczególności w zakresie zakładania, przekształcania, fuzji oraz przejęć spółek. Sporządzamy także raporty z badania spółek tzw. due diligence. Oferta kancelarii obejmuje również regulowanie stosunków wobec osób trzecich, a także stosunków wewnętrznych spółek, w tym umów zawieranych między wspólnikami i akcjonariuszami. Reprezentujemy ponadto wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń oraz spółki w postępowaniach rejestrowych. W zakresie obsługi podmiotów gospodarczych oferujemy także przeprowadzenie pełnej likwidacji podmiotu prawa handlowego.

Prawo upadłościowe i naprawcze

Kancelaria oferuje pełną obsługę dotyczącą procesu upadłości układowej oraz likwidacyjnej, a także restrukturyzację. Dotyczy to przede wszystkim analizy prawnej oraz ekonomicznej danej spółki, sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości, pomoc oraz asysta w toku procesu upadłości m.in. negocjacje z wierzycielami oraz sporządzanie całości dokumentacji w procesie.

Prawo własności intelektualnej

Znaki towarowe, patenty, innowacje i prawa autorskie to istotny element majątku naszych klientów. Kancelarii doradza jak chronić przysługujące im prawa. Pomaga w zawieraniu umów  oraz dochodzeniu roszczeń związanych z naruszeniem autorskich praw majątkowych
i osobistych oraz praw własności przemysłowej.

Prawo karne

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, sporządzania opinii oraz prowadzenia przed sądami i organami ścigania spraw z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń, w tym jako obrońca oskarżonego jak i obwinionego, a także przy formułowaniu zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, kiedy pokrzywdzonym jest klient Kancelarii. Szczególnie bogate doświadczenie posiadamy w zakresie spraw dotyczących prawa karnego gospodarczego oraz odpowiedzialności karnej za czyny naruszające prawa autorskie i osobistych oraz praw własności przemysłowej.

Zadzwoń:

+(48)661635173

lub napisz

adwokat.golan@gmail.com 

adres:

Kancelaria Adwokacka Anna Golan
ul. Kościuszki 63
41-503 Chorzów
NIP: 627 27 09 508