Pomagamy kredytobiorcom Getin Noble Banku w zgłaszaniu wierzytelności wynikające z zapłaty środków w związku z nieważnością umów kredytowych waloryzowanych w szwajcarskich frankach.

W związku z upadłością Getin Noble Banku kredytobiorcy mogą zgłosić wierzytelności wynikające z zapłaty środków w związku z nieważnością umów kredytowych waloryzowanych w szwajcarskich frankach.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy ogłosił 20 lipca 2023 r. upadłość Getin Noble Bank S.A. Tym samym z dniem 20 lipca 2023 r. zostają zawieszone wszystkie sprawy wytoczone przeciwko Getin Noble Bank S.A. które dotyczą masy upadłości.

Wszystkie sprawy o uznanie kredytów frankowych za nieważne i zwrot nadpłaconych pieniędzy z automatu staną się sprawami majątkowymi, które uzyskają status wierzytelności spornych.

Od 20 lipca jedyną drogą dochodzenia przez wierzycieli Getin Noble Bank S.A. swoich pieniędzy jest zgłoszenie wierzytelności syndykowi masy upadłości. Niestety, jeżeli nie zdążyliście Państwo wytoczyć powództwa do sądu droga sądowa jest zamknięta ponieważ Getin Noble Bank S.A. stracił osobowość prawną.

Getin Noble – dochodzenie roszczeń i zgłoszenie wierzytelności

Czy to, że Getin Noble Bank S.A. utracił osobowość prawną oznacza, że nie istnieje możliwość dochodzenia roszczeń wobec podmiotu w upadłości? Na szczęście nie. Jednak będzie ona jednak kręta, wyboista i pełna problemów.

O czym trzeba pamiętać zgłaszając wierzytelność wobec Getin Noble Bank S.A.?

  1. Zgłoszenie wierzytelności wobec Getin Noble Bank S.A. może nastąpić tylko za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych, czyli elektronicznego systemu, w którym prowadzone są postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne.
  2. Zgłoszenie wierzytelności musi nastąpić w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości nie pociąga za sobą żadnych kosztów sądowych. Zgłoszenie po upływie 30 dni wymaga opłaty zryczałtowanej w kwocie 1 010,49 zł.
  3. Zgłoszenia są ujmowane na liście wierzytelności. Jeśli syndyk nie uzna zgłoszenia to na złożenie sprzeciwu wobec pozwu mamy 14 dni od opublikowania przez sędziego komisarza listy wierzytelności w KRZ.
  4. Trzeba śledzić akta postępowania ponieważ Sąd oraz syndyk nie powiadamiają odrębnie wierzycieli o wyłożeniu listy. Sprzeciw rozpoznaje sędzia komisarz, a w razie odmowy uznania przysługuje nam zażalenie do sądu upadłościowego.

Sposób skomplikowania postępowania jest na tyle wysoki, że może skutecznie narazić Państwa na brak możliwości dochodzenia swoich roszczeń osobiście. Dlatego warto tym samym powierzyć sprawę w ręce osób, które na co dzień zajmują się postępowaniami przeciwko Bankom oraz postępowaniami upadłościowymi.

Zapraszam do kontaktu!